Skattningsskalor

Image courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.net

Här kan du skatta olika symtom.

 

 Symtomskattning (SCL-90)

 

Depression (MADRS)

 

Oroliga tankar (ANTI)

 

Panik/Ångest (PDSR)

 

Agorafobiska tankar (ACQ)

 

Socialfobiska tankar (SPRS)

 

Reaktioner på kris/trauma (IES-R)

 

Alkoholvanor (AUDIT)

 

Narkotika (DUDIT)

 

Sömn

 

 

Kontakt