Arbetsmaterial

Image courtesy of pakorn at FreeDigitalPhotos.net

Här kan du ladda ner arbetsmaterial för din terapi.

 

Känsloskola

 

Beteendeanalys

 

Exponering

 

Exponering

 

Beteendeexperiment

 

Beteendeexperiment-exponering

 

Utforska konsekvenser

  

Hierarki

 

Konceptualisering

 

S-K-AT

 

S-K-T-H-K

 

Registrering av NAT

 

Undvikanden

 

Veckoschema

 

Tankefällor

 

Sammanfattning av behandling