Boktips

Image courtesy of adamr at FreeDigitalPhotos.net

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om böckerna!

  

KBT

 

KBT i utveckling: en introduktion till kognitiv beteendeterapi, av Kåver.

 

12 verktyg i KBT: från teori till färdighet, av Flink & Linton.

 

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi: ett effektivt självhjälpsprogramav Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark.

 

Fri från tvång, av Mia Asplund och Elin-Love Rosengren.

-

Ingen panik, 2:a utgåvan: Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi, av Carlbring & Hanell.

 

Fri från oro, ångest och fobier: råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi, av Larsson & Wisung.

 

Sov gott!: råd och tekniker från KBT, av Jernelöv.

 

De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem, av Freeman & Dewolf. (Pocket där författarna går igenom de vanligaste tankefällorna.)

 

Lyckofällan, av Harris. (Skapa det liv du vill leva med ACT, mindfulness och engagemang.)

 

Missbruk och medberoende

 

Beroendepersonligheten, av Nakken. (Boken förklarar beroendeprocessen och beroendepersonligheten.)

 

Vuxna barn till alkoholister, av Woititz. (Boken handlar om de 13 karaktärsdrag som, enligt författaren, är gemensamma för barn som vuxit upp i alkoholistfamiljer.

 

Flodhästen i vardagsrummet: om medberoende och mötet med barnet inom oss, av Hellsten.

 

Övrigt

 

Social fobi, av Kåver. 

   

Varför zebror inte får magsår, av Sapolsky. (Om stress och stressrelaterade sjukdomar.)

 

Men hallå!: Vad väntar du på- Livet är bara nu, av Nevander-Friström (Om balans i livet).

  

Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relationav Jofsefsson & Linge.

 

Att välja glädje: en bok om att få ett bättre livav Pollak.

  

Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaroav schenström.

  

Vi är våra relationer: om anknytning, trauma och dissociationav Wennerberg.

 

Mentalisering: att leka med verkligheten, av Rydén & Wallroth.

 

 

Sidan uppdateras kontinuerligt!

 

Kontakt